Archief van
Categorie: Trainingen

Waarom paardentherapie bij traumaverwerking?

Waarom paardentherapie bij traumaverwerking?

Paardentherapie worden vooral ingezet bij traumabehandeling. Ze kunnen je daarbij helpen je bewustzijn te vergroten. Paardentherapie is vooral geschikt voor al diegenen die een probleem hebben met praten of voor hen die niet willen praten. Vooral kinderen maar ook sommige volwassenen vinden paardensport als gesprekstherapie beter geschikt.

Waarom paarden bij traumaverwerking?

Precies zoals wij leven paarden in een kudde. Die kudde is vergelijkbaar met onze samenleving waarvan we allemaal deel van uitmaken. Paarden zoeken evenwicht en reageren als dat evenwicht verstoord wordt, precies zoals wij. Paarden oordelen niet maar reageren op datgene wat er zich afspeelt. Ze zijn sensitief en communiceren met lichaamstaal en maken je zo bewust van wat er in je omgaat.

Met deze klachten kun je naar de paardencoach

Paardencoaching is doeltreffend bij volgende problemen:

  • Traumabehandeling
  • Omgaan met het verlies van een dierbare
  • Het mislukken van relaties
  • Problemen bij het verwerken van een echtscheiding
  • Gedragsprobleem
  • Psychische klacht
  • Ouderschapsproblemen
  • Familie problemen
  • Problemen op het werk

Het verloop van paardencoaching

Het aantal sessies hangt af van je probleem en van de hulp die je vraagt. Paardencoaches begrijpen de lichaamstaal van paarden en vertalen die naar jou. Zo krijg je meer en beter inzicht van wat er in je omgaat. Bij paardencoaching gaat het uitsluitend om aangepaste oefeningen vanop de grond. Met het paard zelf wordt niet gereden.

Individueel of in ploegverband

Paardencoaching kan zowel in je eentje als in teamverband. Individueel maakt het je bewuster van je gedrag, van je gedachten en van je emoties. In groepsverband  werkt op het niveau van alle teamleden en hun onderlinge relaties.

Voor wie is paardencoaching geschikt

Paardencoaching is zowel geschikt voor volwassenen als voor jongeren en kinderen.

Hoe verloopt paardencoaching?

Elke behandeling start met een kennisgesprek waarbij je problemen duidelijk worden omschreven. Je maakt uitgebreid kennis met het paard (en omgekeerd). Op basis hiervan wordt dan een behandeling opgesteld waarbij maximaal rekening wordt gehouden met je verwachtingen en je wensen. Spreekt zo'n paardencoaching je aan? Dan kun je met al je vragen en problemen terecht bij Traumatherapie Amsterdam.